Skip to content

FÆLLES MOD RACISME

Verbale racistiske overfald mod børn er desværre en almindelig oplevelse, der efterlader forældre og andre voksne handlingslammede og berøringsangste. Ønsket om at sige fra og beskytte sig selv og sine børn er stærkt, men sjældent er der andre, der griber ind. Dette fører til følelser af magtesløshed hos de udsatte, og børn og unge føler sig ensomme og utrygge, hvilket kan resultere i identitetsproblemer og eksklusion på længere sigt.

Fælles Mod Racisme er rettet mod forældre og andre personer, der ønsker anti-racistiske redskaber og metoder til at styrke fællesskabet og skabe handlekraft. Projektet omfatter fem aftenmøder, hvor forældre kan dele erfaringer og støtte hinanden i et trygt rum, samt tre foredrag med eksperter om håndtering af verbale racistiske overfald og samtaler om racisme med børn. Vi udarbejder en folder med råd til anti-racistisk opdragelse og konkrete sætninger til brug i mødet med racisme, og vi afholder en event for at dele erfaringer og folderen med den bredere befolkning. Projektet afsluttes med et møde, hvor deltagerne beslutter, hvordan netværket skal fortsætte.

Ved at skabe et trygt fællesskab, hvor man møder andre, der aktivt arbejder for et racismefrit miljø, fremmer vi samhørighed, meningsfuldhed og handlekraft, hvilket styrker deltagernes mentale sundhed. Det giver folk en fornemmelse af, at de kan gøre en forskel i fremtidige situationer og skaber en følelse af at høre til, som er central for både den enkeltes mentale sundhed og samfundet som helhed.

AFTENMØDER FOR FORÆLDRE EFTERÅRET 2024

Har du børn, der bliver racialiseret?

Henover efteråret 2024 inviterer vi til 5 møder for en mindre gruppe forældre med børn i risiko for at blive udsat for racisme. Til møderne vil vi invitere ind i et trygt rum, hvor vi  sammen vil tale om:

 • Racistiske oplevelser vi kan have sammen med vores børn, eller vores børn kan have
 • Reaktioner på oplevelserne
 • Samtalen med vores børn efterfølgende

Målet er, at vi som forældre får skabt et sprog og får redskaber til, hvordan vi kan agere, når vores børn rammes af racisme. Forløbet er for voksne med børn i alle aldre.

 • DATOER: 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, & 18/11
 • TID: 16.30-18.30
 • STED: Fælledvej 12c, 2200 København N
 • SPROG: Dansk
 • TILMELDING: Vil du gerne deltage, så send en mail og beskriv kort hvorfor du er interesseret. Der er begrænset antal pladser, så skriv så hurtigt som muligt og senest d. 16. juli. Du får svar inden 1. august om du har fået en plads på forløbet.
 • Skriv til:
  Stine Hofman Eilers
  stine@civilconnectios.org
  2538 2807

Sasja Iza Christensen er hoved-facilitator på forløbet. Sasja er psykoterapeut og traumeterapeut med rødder i Danmark og Mexico. 

Hun har individuel praksis gennem mange år og har de senere år stået i spidsen for ROOTED – et terapeutisk gruppetilbud og helingsfællesskab for voksne ramt af racisme. 

Stine Hofman Eilers er med-facilitator på forløbet. Hun er socialrådgiver, Cand. Soc. og starter op på systemisk narrativ efteruddannelse i september.

Stine har arbejdet med normkritisk inkluderende socialpædagogik de seneste mange år og er mor til 2 børn med rødder i Uganda og Danmark.
 
 

Projektet er støttet af: